Филмова прожекция

  • 19:00 часа
  • Парк Заимов, шатра на Екологично сдружение „За Земята”
  • Филмова програма: „Петрол срещу какво” , 2011 , (20 мин.); „Заграбване на енергийните ресурси” , 2012, (6 мин.); „Законът на Джунглата”, 2011 (38:13 мин.); „Хранителни кооперативи”, 2011 (10:23 мин.)
  • Организира сдружение „За Земята”
Посещения 773 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *