Всеки ден изпълваме дробовете си с градския въздух, но какво дишаме всъщност?

Всяка година Седмицата на мобилността се спира на определена тема свързана с устойчивата мобилност. Местните власти са призовани да организират различни дейности, за да приобщят гражданите към съответната тема, както и да приложат мерки в унисон с целите за постигане на устойчива мобилност.

“ЧИСТ ВЪЗДУХ – ТИ СИ НА ХОД!”

Всеки ден изпълваме дробовете си с градския въздух, но какво дишаме всъщност? Европейската седмица на мобилността през 2013 г. насочва вниманието към опазването на въздуха ни чист.

Фактите са ясни – по-чистите градове са по-здравите градове, тези в които гражданите имат по-здравословни условия и по-добро качество на живот. Въздух свободен от замърсители осигурява по-дълъг живот средно с около осем месеца, а е безпорно доказано, че чистият въздух намалява вероятността от възникване на дихателни и сърдечно-съдови проблеми. Противно на това, въздухът наситен със замърсители като фини прахови частици и азотен диоксид повишава вероятността за болести на дихателната система, включително астма, пневмония и рак на белите дробове.

А и не само човешкото здраве е засегнато от замърсяването на въздуха – замърсяването влияе върху околната среда причинявайки вкисляване, загуба на биоразнообразие, намаляване на озоновия слой и повлиява промените в климата.

Транспортът е сред основните източници на вредни емисии и затова промяната на транспортните ни навици е толкова важна за намаляване на замърсяването на градския въздух. Тазгодишното мото на Европейската седмица на мобилността “Чист въздух – ти си на ход!” отразява възможността на гражданите да повлияят чистотата на въздуха чрез по разумнен избор за начина си на придвижване. То е напомняне, че всеки от нас има своята роля и че дори малките промени могат да повлияят качеството ни на живот. Малките всекидневни промени например доведоха до видимо увеличаване на велосипедистите в София, а и в други големи градове на страната, което е важна стъпка за спестяването на вредни емисии от транспорта. Ако повече граждани успеят да заменят личния автомобил с велосипед, да ползват градски транспорт или да се придвижват пеша, то това наистина може да подобри околната среда в градовете ни.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.
Посещения 1555 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *