Измерване качеството на атмосферния въздух

Измерване качеството на атмосферния въздух от мобилна лаборатория за имисионен контрол към Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ. Периодът на измерване ще бъде две денонощия – в ден с нормален автомобилен трафик /21 септември/ и в Деня без автомобили – 22 септември.

  • Дата: 21 Септември 2010 г.
  • Място: Пл. “Народно събрание”
Посещения 908 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *