Мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух

logoiaos-converted

  • 09:00 – 17:00 ч.
  • Градинката на ул.“Раковска“ и ул. „Московска“
  • Мобилни лаборатории за контрол на качеството на атмосферния въздух към Изпълнителната агенция по околна среда ще извършат сравнителни замервания за качеството на въздуха
  • Лаборатотията ще измерва въздуха на 16 септември – ден с нормален трафик и на 22ри септемри – ден без автомобилен трафик. След замерванията ще се сравнят резулатите и ще се публикуват.
  • Организира: Изпълнителна агенция по околната среда


Посещения 584 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *