Представяне на фотоволтаичната технология и добри практики в областта

b_34d321addb243f62258bc2daed5a8824

  • 18:00 – 20:00 ч.,
  • „Княжеска градина“
  • Представяне на фотоволтаичната технология и добри практики в областта
  • Тук всеки може да се запознае с множеството приложения на фотоволтаичната технология, и по-специално с приложението й в транспорта. Заедно с партньорите си Българската фотоволтаична асоциация ще демонстрира как две иновативни решения като възобновяемата енергия и електрическите превозни средства могат заедно да способстват за повишаване на качеството на околната среда и подобряване на здравето на столичани.
  • Организира: Българска фотоволтаична асоциация и Атаро ЕООД


Посещения 503 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *