Информационен щанд на БАСК

image description

  • 10:00 – 16:00ч.
  • бул. „Цар Освободител“
  • Анонимна анкета, провеждана от доброволци (стажанти) в БАСК за това доколко сериозно гражданите възприемат правилата за безопасно движение на пешеходците и оцеляване в градска среда. Събиране на информация за опасни за пешеходците локации и информиране на Столична община и Пътна полиция. Разпространение на листовки и други материали свързани с безопасността на пешеходци и други уязвими участници в движението.
  • Организира: Българска асоциация на пострадали при катастрофи


Посещения 779 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *