Машина на времето

logo-roditeli

  • 10:00 – 16:00 ч.
  • пл. „Княз Александър I“
  • Организира: Асоциация „Родители“
  • Игра за ориентиране и опознаване на историята и богатствата на София. Интерактивни игри с деца и родители за безопасен интернет.
  • С помощта на карта, която всеки участник ще получи от щанда на Асоциация „Родители“ ще трябва да открие 5-те избрани забележителности. Там ще го очакват доброволци, които ще му разкажат историята и ще му дадат информационен материал. След като открият и 5-те места, участниците ще получат награда на щанда на Асоциация Родители.
  • Интерактивни игри с деца и родители за безопасен интернет – забавно-образователни игри за деца и родители, в които заедно да откриват възможностите, които дава интернет за учене, забавление и свободно време, както и опасностите, които крие мрежата за децата и начините, по които да се предпазят. Игрите са организирани от Националния център за безопасен интернет, част от който е Асоциация „Родители“.


Посещения 896 пъти, 2 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *