Мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух

logoiaos-converted

  • 09:00 – 17:00 ч.
  • градинката на ул.“Раковска“ и ул. „Московска“
  • Мобилни лаборатории за контрол на качеството на атмосферния въздух към Изпълнителната агенция по околна среда ще извършат сравнителни замервания за качеството на въздуха
  • организира: Изпълнителна агенция по околната среда

 

Посещения 474 пъти, 1 за днес

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *